Data: bursa adian handicsp bayangkara x barito 10 sep 2016

Panduan sportsBook

Panduan sportsBook HH,HD,HA,DH,DD,DA,AH,AD,AA - 23.45 ialah waktu kompetisi & Live ialah kompetisi tsb ada live bet nya. Jam yg terdapatkan ialah GMT +8, jadi utk tau jam WiB, di kurangi 1 jam 0-0.5 =